Ikoną zajmujemy się od kilkunastu lat, prace z naszej pracowni znajdują się w cerkwiach, kościołach i kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. Obok tradycyjnej tempery stosujemy też inne techniki, starając się zachować przy tym wierność tradycji i kanonowi ikonograficznemu oraz bacząc, by ikona mogła przetrwać wiele lat, ponieważ:

"Siódmy Sobór Powszechny nie określił definitywnie, jakie materiały należy stosować w obróbce i malowaniu ikon, zaznaczył jedynie, że materiał przeznaczony na ikonę winien być trwały. (...) Całe to bogactwo substancji używanych w sporządzaniu ikon może stać się drogocennym mieniem Kościoła, uświęconym i błogosławionym." (O. Grigorij Krug: Myśli o ikonie. Białystok 1991)

 

 

Ikonę Przemienienia Pańskiego można zobaczyć:

19 października - 5 listopada 2012 w Krakowie, w Fundacji św. Włodzimierza
10 listopada – 26 listopada 2012 we Lwowie, w Muzeum Narodowym im. Andrieja Szeptyckiego
30 listopada – 8 grudnia 2012 w Łucku, w Galerii Wołyńskiego Oddziału Związku Artystów
14 grudnia – 31 grudnia 2012 w Warszawie, w Domu Polonii

w ramach poplenerowych wystaw IV Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w Nowicy